ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയെന്ന വാർത്ത തള്ളി ഷൊഐബ് മാലിക്ക്

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ്. ഇനിയും അതങ്ങനെ ആയിരിക്കും.” എന്നാണ് മാലിക് കുറിച്ചത്.ഈ കുറിപ്പിനൊപ്പം ടീം ഉടമ