അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വംശജൻ വിവേക് രാമസ്വാമി പിന്മാറി

താൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ട്രംപിന് മാപ്പ് നൽകുമെന്നായിരുന്നു വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്