നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പാപരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നും ഇതു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതിയില്‍ കാര്യ