ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആടുജീവിതത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം കൂടിയ വേര്‍ഷൻ

പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ സിനിമയുടെ വർദ്ധിച്ച സ്വീകാര്യതയും തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കും പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ആടുജീവിതം ഒടിടിയിലെത്താന്‍ ഈ വർഷം