ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ഹൈക്കോടതിയിലെ നിയമോപദേശകനും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിലും രാജിവച്ചു

ഗവർണറുടെ ഭിന്നത തുറന്നപോരാട്ടത്തിൽ എത്തിയതോടെ ഗവർണറുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ജെയ്ജു ബാബു സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസലർ അഡ്വ.ലക്ഷ്മിയുമാണ് രാജിവെച്ചത്.