ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രൊ മാക്സ് സ്വന്തമാക്കി മമ്മൂട്ടി

ടെക്നോളജിയോടുള്ള മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഫോണുകള്‍, ക്യാമറകള്‍, കാറുകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളില്‍ പെടും. ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം