സമരം തീരുന്നു; എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പിരിച്ചുവിട്ട തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചെടുക്കും

എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് സിഇഒ അലോക് സിംഗ് ബുധനാഴ്ച ജീവനക്കാർക്ക് കത്തെഴുതി, അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന

എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ ചിറകിൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഇടിച്ചു; അന്വേഷണം തുടങ്ങി

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റുമാരെ ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റർ ഡ്യൂട്ടിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.