രണ്ടാം പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 24 പാർട്ടികൾ, രണ്ട് മുൻ ബിജെപി സഖ്യകക്ഷികൾ ചേരും

കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.