ചെവി വേദന കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തി; ചൈനീസ് സ്ത്രീയുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ചിലന്തി കൂട് കണ്ടെത്തി

ഡോക്‌ടർ പകർത്തിയ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ, ചിലന്തി നെയ്‌ത സിൽക്കി വലയായിരുന്ന തെറ്റായ കർണ്ണപുടം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു.

സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും പെയിന്റിങ്ങ് തൊഴിലാളിയുമായ യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍

സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും പെയിന്റിങ്ങ് തൊഴിലാളിയുമായ യുവാവിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. നീലേശ്വരം കൊയാമ്ബുറത്തെ ബാലന്‍-ജാനകി ദമ്ബതികളുടെ മകന്‍