അന്താരാഷ്‌ട്ര ഇടപാടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി; ചൈനയുടെ യുവാൻ ഡോളറിനെ മറികടന്നു

സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഔട്ട്‌ലെറ്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്