സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ചയിൽ നിന്നു രാജി വച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ യോഗേന്ദ്ര യാദവ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ച കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ യോഗേന്ദ്ര യാദവ് രാജിവച്ചു. സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ചയാണ് ഇക്കാര്യം