കോൺഗ്രസിന്റെ നുണകളിലും പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും വീഴരുത്; തെലങ്കാനയിലെ ജനങ്ങളോട് യെദ്യൂരപ്പ

ഗ്യാരണ്ടി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി