ആദ്യ ദിവസം ആറ് കോടി രൂപ നേടി യശോദ; ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ സമന്ത തരംഗം

പ്രധാനമായും ആക്ഷൻ സീക്വന്‍സുകളിലും വൈകാരിക രംഗങ്ങളിലും സമന്ത മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുവെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന പ്രതികരണം