കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസ് റീജിയണൽ മീറ്റ്: അമ്പെയ്ത്ത്, ഗുസ്തി, കബഡി എന്നിവയെ സ്ഥിരം കായിക ഇനങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ

ഇതുവരെ 135 മെഡലുകൾ (63 സ്വർണം, 44 വെള്ളി, 28 വെങ്കലം) നേടിയ ഷൂട്ടിംഗ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും

ലൈംഗികാരോപണങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല; ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ യോഗേശ്വർ ദത്ത്

അങ്ങിനെയല്ല, ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.