ഒത്തുകളി; ഞാനായിരുന്നു തീരുമാനമെടുത്തതെങ്കിൽ അക്രമിനേയും വഖാറിനേയും എന്നെന്നേക്കുമായി വിലക്കുമായിരുന്നു: റമീസ് രാജ

ആ സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു തീരുമാനമെങ്കിൽ, ഞാൻ അവരെ എന്നന്നേക്കുമായി വിലക്കുമായിരുന്നു,” മുൻ പിസിബി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.