ടിപ്പു എക്‌സ്പ്രസിന്റെ പേര് കേന്ദ്രം ‘വോഡയാർ എക്‌സ്പ്രസ്’ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തതിനെതിരെ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി

മൈസൂരുവിനെയും ബെംഗളൂരുവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടിപ്പു എക്‌സ്പ്രസിന്റെ പേര് വെള്ളിയാഴ്ച റെയിൽവേ ബോർഡ് വോഡയാർ എക്‌സ്പ്രസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തിരുന്നു.