താനൂർ ബോട്ടു ദുരന്തം റിട്ട ജസ്റ്റിസ്. വി കെ മോഹനൻ കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷിക്കും

നേരത്തെ ദുരന്തം ഉണ്ടായതിന്റെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ താനൂരിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.