ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോ-ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ ഇഡി ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു

വിവോയുടെ അനുബന്ധ കമ്പനിയായ ഗ്രാൻഡ് പ്രോസ്‌പെക്‌ട് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെതിരെ (ജിപിഐസിപിഎൽ)