ഭർത്താവ് 15 കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഭാര്യ; ദൃശ്യങ്ങൾ വിറ്റത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക്

എന്നാൽ, പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുത്ത് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റേയും ഓൺലൈൻ ദൃശ്യ വാണിഭത്തിന്റേയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന