മണിപ്പൂർ കുറ്റവാളികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം: ബിജെപി നേതാവ് വിജയശാന്തി

മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ്. രാജ്യമാകെ ലജ്ജിച്ചു തല കുനിച്ചുവെന്നും അവരെ കണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും