വീനസ് വില്യംസിനും വോസ്നിയാക്കിക്കും ഇന്ത്യൻ വെൽസിനായി വൈൽഡ് കാർഡ് ലഭിച്ചു

മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവും 2018ലെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യനുമായ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ വോസ്‌നിയാക്കി 2011ൽ വിജയിച്ച ഇന്ത്യൻ വെൽസി