രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രാ ബസിൽ ശുചിമുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും ആ ബസിനെ എന്ത് വിശേഷിപ്പിക്കും: വി ശിവൻകുട്ടി

മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി വിമർശന കമൻ്റുകളും അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുളള കമ്മന്റുകളും ഉണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി പൊതു