വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ഭാഗവും കാണാതെ തെറ്റായി പലരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു: ഷെയ്ൻ നിഗം

ലിറ്റില്‍ ഹാര്‍ട്ട്സിന്‍റെ പ്രചരണാര്‍ഥം നല്‍കിയ അഭിമുഖങ്ങളിലൊന്നില്‍ ഷെയ്ന്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണ് വിവാദമായത്. ഷെയ്നിനൊപ്പം മഹിമ നമ്പ്യാരും