പേരും ചിഹ്നവും എഴുതിയത് തെറ്റ്; യുഡിഎഫ് ബുക്ക്ഡ് എന്നെഴുതുന്നതാണ് ഉചിതം: കെ മുരളീധരൻ

പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ തുടര്‍ സന്ദര്‍ശനങ്ങളിലൂടെ തൃശൂരിലെ ബിജെപി ക്യാംപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. പിന്നാലെ മുന്നൂറു സ്ഥല