വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ 238 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോറ്റ ടയർ റിപ്പയർ ഷോപ്പ് ഉടമ

പത്മരാജൻ്റെ പ്രധാന ജോലി ഇപ്പോൾ തൻ്റെ തോൽവിയുടെ പരമ്പര നീട്ടുകയാണ്. ഇത് വിലകുറഞ്ഞതല്ല -- മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നോമിനേഷൻ ഫീസായി