ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാരിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ‘ഷെവലിയാര്‍’ പട്ടം ഗൗരി പാര്‍വതിബായിക്ക്

അതേസമയം ഒരാഴ്ചയ്‌ക്കിടെ രണ്ടു ബഹുമതികളാണ് തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ തേടിയെത്തിയത്. അശ്വതി തിരുനാള്‍ ഗൗരി ലക്ഷ്മി