തൃശൂർ പൂരം പ്രതിസന്ധി ; പ്രതിഷേധമായി പകല്‍പൂരം നടത്താൻ കോൺഗ്രസ്

കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ തറവാടക ഒഴിവാക്കുമെന്നും ടി എന്‍ പ്രതാപന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പൂരം പ്രതിസന്ധി ദേശീയ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍