ആദ്യ ചെസ് ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കി കാൾസൺ; ടൈ ബ്രേക്ക് ഗെയിമിൽ പ്രഗ്നാനന്ദ പരാജയപ്പെട്ടു

45 നീക്കങ്ങളിൽ 1 ഗെയിം കാൾസൻ നേടി, രണ്ടാം ഗെയിമിൽ വൈറ്റ് പീസുകളുടെ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കും, പ്രഗ്നാനന്ദയെ ജയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാക്കി.