ഫെമ ലംഘനം; തോമസ് ഐസക്കിന് സമൻസ് അയക്കാൻ ഇ‍ഡി ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി

ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു തോമസ് ഐസക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതേസമയം തോമസ് ഐസക്കിന് നേരത്തെ അയച്ച സമൻസിൽ