പൂജിക്കാൻ വാങ്ങിയ നവരത്ന മോതിരം പണയം വെച്ച മേല്‍ശാന്തിയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ദുബായില്‍ ജോലി നോക്കുന്ന പറവൂർ സ്വദേശിയും കുടുംബവുമാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മൂല്യം വരുന്ന നവരത്ന മോതിരം പൂജിക്കാനായി മേല്‍ശാന്തിയെ