ആളുമാറി വിമർശനം; തേജസ്വി സൂര്യയെ തേജസ്വി യാദവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കങ്കണ റണാവത്ത്

ന്ദ്രനിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയായാലും മീൻ തിന്നുന്ന തേജസ്വി സൂര്യയായാലും കേടായ രാജകുമാരന്മാരുടെ ഒരു