ഭൂപരിധി നിയമം ലംഘിച്ചു; പി വി അന്‍വര്‍ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന 15 ഏക്കര്‍ ഭൂമി സര്‍ക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാം: താലൂക്ക് ലാന്‍ഡ് ബോര്‍ഡ്

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പി വി അന്‍വറിന്റെ ഭാര്യയുടെയപും പേരില്‍ സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചതിലും ചട്ടലംഘനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പ്