378-ാം ആഴ്ചയും ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്; തകർത്തത് സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫിന്റെ റെക്കോഡ്

ഡബ്ല്യുടിഎ റാങ്കിംഗിൽ ഗ്രാഫിന്റെ 377 ആഴ്‌ചകൾ 1987-ൽ ആരംഭിച്ചു, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996 വർഷങ്ങളിൽ വനിതകളുടെ ലോക