ഇന്ത്യക്ക് വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യമാണ്; നിരക്ഷരന് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല; വിമർശനവുമായി ആം ആദ്മി

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെയോ ഗാന്ധിയുടെയോ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെയോ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ, നരേന്ദ്ര മോദി മാറണം