സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണം; ക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് പ്രതികള്‍ നടത്തിയതെന്ന് സിബിഐ കോടതിയിൽ

പ്രതികളുടെ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ അടിയന്തര വാദം കേള്‍ക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ 60 ദിവസത്തി