പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം വെടിയണം; മണിപ്പൂർ കലാപങ്ങളിൽ യുകെയിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധം

ലണ്ടൻ, എഡിൻബർഗ്, പോർട്ട്സ്മൗത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിംഗ് ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും വിഷയത്തിൽ