ലൈംഗിക ശബ്ദങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ സംപ്രേക്ഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി; ക്ഷമാപണം നടത്തി ബിബിസി

സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഒരു കസേരയുടെ പിന്നിൽ ടേപ്പ് ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് എക്സ്-റേറ്റഡ് ഓഡിയോയുടെ ഉറവിടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.