മുൻ കാമുകൻ്റെ മരണം; സബലെങ്ക അതിനെ ചിന്തിക്കാനാവാത്ത ദുരന്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു

ദമ്പതികൾ വേർപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പരാമർശമായിരുന്നു പ്രസ്താവന. 42 കാരനായ കോൾട്‌സോവ് 2002, 2010 ഒളിമ്പിക്‌സുകളിൽ ബെലാറസ്