ആർഎസ്എസിൻ്റെ അജണ്ട; സൈനിക സ്‌കൂളുകളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ച് ഖാർഗെ

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഏതെങ്കിലും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സായുധ സേനയെ പരമ്പരാഗതമായി അകറ്റിനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ