ഡ്രൈവർ യദു ഉരുണ്ടുകളി നിർത്തി മാപ്പ് പറയണം: നടി റോഷ്ന ആൻ റോയ്

ഇതുവരെയുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം യദുവിന് എതിരാണെന്നും റോഷ്ന പറയുന്നു. നടുറോഡിൽ വെച്ച് യദു അസഭ്യം പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തേ