അയോധ്യയിലെ രാമായണ കാലത്തെഎല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും മുഖം മിനുക്കും; പദ്ധതിയുമായി യോഗി സർക്കാർ

എല്ലാ ചരിത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങളും സർവേ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.