ടി20 ലോകകപ്പ് : ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകളിൽ സൂര്യകുമാറും ബുംറയും പ്രധാനികൾ : യുവരാജ് സിംഗ്

നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും, അവർ നിങ്ങളുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് മറക്കും