തമിഴ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ വിജയങ്ങളില്‍ ഒന്നിലേക്ക് കുതിച്ചു പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍

കോളിവുഡ് ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍ 1. തമിഴ് ജനതയുടെ സംസ്കാരമടങ്ങിയ നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്ര രൂപവും വന്‍ താരനിര