പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മോദിയല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ നിർത്താൻ എൻഡിഎയ്ക്ക് കഴിയില്ല; വിമർശനവുമായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ

ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. എന്നാൽ അവരെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ തുരത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം

ബിഹാറിൽ അടുത്തയാഴ്ച പ്രതിപക്ഷയോഗം; പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചയില്ല

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഔപചാരിക സഖ്യത്തിന് സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, എല്ലാ സീറ്റുകളിലും വിജയിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന ഫോർമുലയിൽ

കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നില്ല; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഖാർഗെ

ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നില്ല. ആര് നയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഒരുമിച്ച് പോരാടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു