കിമ്മിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും പ്ലഷര്‍ സ്‌ക്വാഡിലേക്ക് 25 കന്യകകള്‍

കിമ്മിനെയും കൂട്ടരെയും എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നത് മാത്രമാണ് ഇവര്‍ പഠിക്കേണ്ടത്. ഈ കൂട്ടത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരികളായ പെണ്‍കുട്ടി