12 പേരെ അതി ദാരുണമായി ആക്രമിച്ച പിറ്റ്ബുള്ളിനെ വിരമിച്ച സൈനികന്‍ വെടിവെച്ച്‌ കൊലപ്പെടുത്തി

ഗുരുദാസ്പൂര്‍: 12 പേരെ അതി ദാരുണമായി ആക്രമിച്ച പിറ്റ്ബുള്ളിനെ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി വിരമിച്ച സൈനികന്‍ വെടിവെച്ച്‌ കൊലപ്പെടുത്തി. പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂരിലാണ് സംഭവം.പഞ്ചാബിലെ