മതപരിവർത്തനം തടയാൻ നടപടി വേണം; പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

അഭിഭാഷകയായ ഭാരതി ത്യാഗി മുഖേന സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തെയും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കക്ഷികളാക്കി മതപരിവർത്തനം