വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയിട്ട് ജയിക്കേണ്ട ; ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിച്ചാല്‍ മതി: ഷാഫി പറമ്പില്‍

ആരെയെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വളര്‍ന്നുവന്ന ആളല്ല താന്‍. ആര്‍ക്കെതിരേയും ഇല്ലാക്കഥകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 22 വര്‍ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ