ബാങ്കോക്കിലേക്ക് മയിൽപ്പീലി കടത്താൻ ശ്രമം; മൂന്ന് പേരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മയിൽ പീലികൾ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതികൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അറസ്റ്റി