പായൽ കപാഡിയ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി; എന്നാൽ കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് തരൂർ

മഹാഭാരതം എന്ന ടെലിവിഷൻ സീരിയലിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഗജേന്ദ്ര ചൗഹാനെ ബിജെപി സർക്കാർ എഫ്ടിഐഐ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചതിനെ